Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Karta „Rodzina 3+”

Karta „Rodzina 3+”

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Karta „Rodzina 3+”

Co powinienem wiedzieć?

Karta „Rodzina 3+” przeznaczona jest dla członków rodzin wielodzietnych. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się: rodzinę zamieszkałą na terenie miasta Gliwice, składającą się z rodziców (jednego rodzica), małżonka rodzica, rodziców zastępczych, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci  w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Karta uprawnia do ulg i zniżek w korzystaniu z obiektów, w szczególności sportowych i kulturalnych na terenie Miasta Gliwice.

Karta wydawana jest na okres max. 3 lat lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu. Kartę można przedłużyć na kolejne lata składając Wniosek o wydanie/przedłużenie/wydanie duplikatu karty "Rodzina 3+".

Kto może załatwić sprawę?

Karta „Rodzina 3+” wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych. Kartę może odebrać pełnoletni członek rodziny wykazany we wniosku o wydanie karty, we wskazanym powyżej punkcie.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni od dnia dostarczenia do Urzędu kompletu dokumentów nastąpi wydanie karty „Rodzina 3+”.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie/przedłużenie/wydanie duplikatu karty "Rodzina 3+"
 2. Do wniosku należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
 • w przypadku rodziców lub opiekunów - dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • w przypadku dzieci szkolnych do 18 roku życia – aktualna legitymacja szkolna.
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie lub legitymacja albo inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.  
 • w przypadku opiekunów – postanowienie sądu.
 • w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. W przypadku wniosku o przedłużenie karty Rodzina 3+ należy przedstawić do wglądu:
 • dowód osobisty Wnioskodawcy (oryginał do wglądu).
 • zaświadczenie lub legitymację albo inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.
 • w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. W przypadku wniosku o wydanie drugiego i kolejnych duplikatów karty Rodzina 3+ należy dołączyć:
 • potwierdzenie wniesienia opłaty w wys. 20,00 zł za każdy duplikat.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Karta i pierwszy duplikat są wydawane bezpłatnie.
 2. Wydanie drugiego i każdego kolejnego duplikatu podlega opłacie w wysokości 20,00 zł za każdą kartę.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
Bank Millennium S.A. nr : 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009

lub w  opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów). Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do  wniosku o wydanie duplikatu lub II formy karty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać Wniosek o wydanie/przedłużenie/wydanie duplikatu karty „Rodzina 3+”  i wypełnić go (wniosek jest dostępny na stronie internetowej UM Gliwice oraz na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych).

Krok 2
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego Gliwice na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych, w godzinach urzędowania Urzędu.

Krok 3
Odbiór karty „Rodzina 3+” w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego Gliwice na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, II piętro
Tel. 32-238-54-31
e-mail: zd@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Konieczne jest załatwienie sprawy osobiście.

Czy można załatwić sprawę elektronicznie?

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Uchwała nr VIII/154/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Gliwice programu dla rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+” (Dz.Urz.Woj.Ślą. z 2019 r., poz. 6262)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.


Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego znajdującego się na platformie ePUAP: Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Kategoria sprawy:

ZD - Rodziny wielodzietne

Wydział:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Numer karty

ZD.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKatarzyna Grabińska
Data wytworzenia informacji2020-07-29 13:34:42
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 13:34:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 13:34:42