Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Informacje na temat wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływani
Informacje na temat wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływani