Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Wirtualne Biuro Obsługi / Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

  • Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  • Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  • Formularze do składania skarg i wniosków dostępne są w dziale "Wirtualne Biuro Obsługi".

  • Przyjmowanie i załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

  • Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych znajdują się na stronie: Wymagania-dla-dostarczanych-dokumentow-elektronicznych.

  • Sprawy wpływające do Urzędu Miejskiego w Gliwicach są ewidencjonowane przez Biuro Podawcze, a następnie kierowane do sekretariatu właściwego wydziału Urzędu. Po wpływie pisma do sekretariatu, jest ono przedkładane naczelnikowi wydziału, który następnie dekretuje je – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

  • Urząd Miejski w Gliwicach rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP jak również udziela informacji telefonicznie.

  • Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych Wydziałów dostępne są na stronie "Spis telefonów i połączeń skype Urzędu Miejskiego”.

  • Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Gliwicach mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu, tel. 32-239-11-09. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  • Udostępnianie wydruków aktów prawnych odbywa się za opłatą, zasady reguluje Zarządzenie nr 7826/23 Prezydenta Miasta z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie "udostępniania wydruków aktów prawnych".

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Janik-Gajówka
Data wytworzenia informacji2020-06-03 06:53:56
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-03 06:53:56
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualziacja zarządzenia w sprawie udostępniania wydruków aktów prawnychTomasz Bartel21-11-2023 11:57:12
2Dodano link o strony: Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznychTomasz Bartel25-10-2023 14:04:50
3Likwidacja informacji o możliwości korzystania z SEKAPTomasz Bartel16-12-2021 09:59:02
4Aktualizacja podstawy prawnej dla udostępniania wydruków aktów prawnychTomasz Bartel16-09-2021 11:35:50
5Zmiany w dokumencieTomasz Bartel09-06-2020 08:58:18
6Utworzenie dokumentuTomasz Bartel03-06-2020 06:53:56