Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Urząd Miejski w Gliwicach / Ekologia i Środowisko / Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczeń przez podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczeń przez podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Przypominamy podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej o obowiązku składania oświadczeń Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenie w celu naliczenia wysokości opłaty za  zmniejszenie naturalnej retencji terenowe składa się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2021 poz. 2233 ze zm.) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne winny złożyć  oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenie można przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym.
Wzory oświadczeń są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta w Gliwicach, w formularzach do pobrania Wydziału Środowiska.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pod nr telefonu (032) 238-54-60.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-09-09 09:36:54
Informację wprowadził do BIPBernadeta Bączkiewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-09 09:36:54
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuBernadeta Bączkiewicz09-09-2020 09:36:54