Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski

 

budzet_obywatelski_logo


ETAP WERYFIKACJI WNIOSKÓW

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2025. W tym roku gliwiczanie zgłosili 354 projekty, w tym 15 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 339 - dzielnicowe. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2025 zaplanowano 8.485.000,00 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie - 1.000.000,00 zł, a na projekty dzielnicowe - 7.485.000,00 zł.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenione zostały 3 wnioski ogólnomiejskie i 214 wniosków dzielnicowych. Wyniki oceny wraz z uzasadnieniami dostępne są na platformie DecydujmyRazem! - Lista wniosków z wynikami oceny, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także w pliku pdf zamieszczonym poniżej.

LISTA WNIOSKÓW PO WERYFIKACJI - plik pdf.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca 2024 r., aby złożyć ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, przy czym w przypadku zadań dzielnicowych takie odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której dane zadanie dotyczy. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 9 sierpnia 2024 r.

Procedura odwoławcza od negatywnej oceny wyników

Każdy mieszkaniec Gliwic, w tym każdy wnioskodawca, może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji zamieszczonego na liście wszystkich złożonych wniosków. Odwołania można składać w terminie od 21 do 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem poniższych reguł:
dla zadania dzielnicowego odwołanie może złożyć tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy
odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego,
warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia oceny negatywnej,
odwołanie powinno być opatrzone dopiskiem „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” oraz wskazywać numer wniosku, którego dotyczy.

Odwołania można składać w następujący sposób:

 1. w formie papierowej:
  • w Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych (dalej: GODS) przy ul. Zwycięstwa 1 w godzinach urzędowania lub listownie na adres GODS; o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby GODS;
  • w GODS przy ul. Jagiellońskiej 21, w godzinach urzędowania;
  • w GODS przy ul. Studziennej 6, w godzinach urzędowania;
  • w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – w Biurze Obsługi Interesantów oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania.
 2. w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePuaP/sekaP na adres skrzynki Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych: /GODS/skrytka; odwołanie należy złożyć poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”;
 3. w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie odwołania– za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

Odwołania zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu.
Wyniki procedury odwoławczej będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na platformie www.decydujmyrazem.gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach  nie później niż 9 sierpnia 2024 r.

 


GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2025 - ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

W XII edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać od 22 lutego do 14 marca 2024 r.
Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

    jako formularz online - na platformie DecydujMy razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl
    poniżej w plikach do pobrania;
    w formie papierowej do odbioru w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;

Wniosek dotyczący zadania ogólnomiejskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 150 mieszkańców miasta. Do takiego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami lub uzyskać poparcie za pomocą strony www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

Dokumenty do pobrania:


HARMONOGRAM

Zgodnie z harmonogramem przebiegu procedury ogłoszonym przez Prezydenta Gliwic gliwiczanie będą mogli składać wnioski do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2025 (GBO) od 22 lutego 2024r. do 14 marca 2024r., a głosowanie odbędzie się na przełomie sierpnia i września.

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2025:

 • 22 lutego - 14 marca 2024 r. - Nabór wniosków
 • 20 czerwca 2024 r. -  Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 09 sierpnia 2024 r. - Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 27 sierpnia - 19 września 2024 r. - Głosowanie
 • do 15 października 2024 r. - Ogłoszenie wyników głosowania

Harmonogram 2025bip-2


OGÓLNE ZASADY

Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Informacje o GBO 2024 znajdują się pod adresem: https://bip.gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski-2024

Więcej informacji o aktualnej i poprzednich edycjach można znaleźć:

Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu 32/238 24 55 lub 32/232 04 77.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Kryś
Data wytworzenia informacji2020-05-25 12:11:23
Informację wprowadził do BIPTomasz Bartel
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-02 10:47:02
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1EdycjaMarta Kryś20-06-2024 08:57:02
2dodano treśćAdam Dersiewicz20-06-2024 08:20:45
3zmiana plikuAdam Dersiewicz10-05-2024 09:52:39
4zmiana grafikiAdam Dersiewicz26-04-2024 10:41:42
5zmiana treściAdam Dersiewicz26-04-2024 10:31:37
6Poprawiono linkEwa Baron25-03-2024 13:37:22
7dodano plikiAdam Dersiewicz22-02-2024 08:15:48
8edytowano wpisAdam Dersiewicz22-02-2024 07:57:16
9Aktualizacja informacji o nowej edycjiEwa Baron31-01-2024 13:55:56
10Podmieniono plikEwa Baron14-12-2023 12:15:37
11Załączono nowy plikEwa Baron14-12-2023 12:00:40
12zmiana plikuAdam Dersiewicz13-10-2023 11:07:09
13LiterówkaMarta Kryś13-10-2023 08:30:59
14dodano wpisAdam Dersiewicz13-10-2023 08:05:46
15aktualizacja wpisuAdam Dersiewicz05-09-2023 10:41:44
16aktualizacja punktów mobilnychEwa Baron04-09-2023 14:01:21
17aktualizacja wpisuAdam Dersiewicz29-08-2023 15:29:41
18wpisAdam Dersiewicz28-08-2023 15:49:49
19publikacjaAdam Dersiewicz28-08-2023 10:56:46
20dodano wpisAdam Dersiewicz28-08-2023 10:48:25
21korektaAdam Dersiewicz24-08-2023 08:03:28
22linkAdam Dersiewicz24-08-2023 08:01:58
23dodano wpisAdam Dersiewicz24-08-2023 08:00:06
24edycja treściAdam Dersiewicz23-08-2023 14:58:54
25dodano informacje o punktach głosowaniaEwa Baron17-08-2023 14:12:13
26zmiana plikuAdam Dersiewicz01-08-2023 13:28:47
27LiterówkaMarta Kryś01-08-2023 08:15:39
28linkAdam Dersiewicz31-07-2023 17:51:55
29dodano linkiAdam Dersiewicz31-07-2023 17:45:39
30dodano wpisAdam Dersiewicz31-07-2023 17:42:07
31Usunięto zdublowany link.Marta Kryś20-06-2023 11:35:50
32Opis adresu www - doprecyzowanie.Marta Kryś20-06-2023 11:33:15
33Aktualizacja tekstuMarta Kryś20-06-2023 11:30:55
34noy wpisAdam Dersiewicz20-06-2023 11:30:31
35korektaAdam Dersiewicz20-06-2023 10:30:46
36dodano linkAdam Dersiewicz20-06-2023 10:30:12
37dodano wpisAdam Dersiewicz20-06-2023 10:13:14
38zmieniono linkAdam Dersiewicz23-02-2023 08:26:04
39aktualizacja podstawy prawnejAdam Dersiewicz21-02-2023 12:49:25
40edycjaAdam Dersiewicz20-02-2023 11:42:45
41dodano link do ZPMAdam Dersiewicz14-02-2023 12:35:45
42poprawka tekstuAdam Dersiewicz30-01-2023 12:04:10
43nowy linkAdam Dersiewicz30-01-2023 10:31:08
44wycięto linkAdam Dersiewicz30-01-2023 10:30:20
45poprawiono linkAdam Dersiewicz30-01-2023 09:31:18
46zmiana linkaAdam Dersiewicz30-01-2023 09:29:41
47poprawiono linkAdam Dersiewicz30-01-2023 09:28:44
48nowy linkAdam Dersiewicz30-01-2023 09:27:46
49wprowadzono dane nowej edycjiAdam Dersiewicz30-01-2023 09:25:35
50edycjaAdam Dersiewicz26-01-2023 13:06:43
51Utworzenie dokumentuTomasz Bartel25-05-2020 12:11:23