Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Druki Archiwalne Wydziału Podatków i Opłat

Druki Archiwalne Wydziału Podatków i Opłat

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.

Druki na 2023 rok:

 1. Podatek od nieruchomości

 

 

 1. Podatek rolny:

 

 

 1. Podatek leśny:

 

 

 1. Podatek od środków transportu

 

 

 

Druki na 2022 rok:

 1. Podatek od nieruchomości
   
 1. Podatek rolny:
   
 1. Podatek leśny:
   
 1. Podatek od środków transportu
   

 

Druki na 2021 rok:   

1. Podatek od nieruchomości

2. Podatek rolny:

3. Podatek leśny:

4. Podatek od środków transportu

 

Druki na 2020 rok:

1. Podatek od nieruchomości

2. Podatek rolny:

3. Podatek leśny:


4. Podatek od środków transportu

 

Druki na 2019 rok:


Informujemy, iż 1 lipca 2019 r. wprowadzono nowe ogólnopolskie formularze dotyczące podatków lokalnych tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 
Powyższe zmiany regulują:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105);
 • ozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126).

 
I. Formularze obowiązujące w 2019 r. w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. przeznaczone do składania w gminie Gliwice:

 1. Podatek od nieruchomości:
 1. Podatek rolny:
 1. Podatek leśny:

II. Formularze obowiązujące w 2019 r. w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian do dnia 30 czerwca 2019 r.:

 1. Podatek od nieruchomości:

 1. Podatek rolny:
 1. Podatek leśny:

 III. Podatek od środków transportu za 2019 rok:

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r. do 2023 r.

 1. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r. - druk interaktywny *
 2. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.
 3. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.- druk interaktywny *
 4. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 5. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 wrzesnia 2020 r. - druk interaktywny *
 6. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
 7. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - druk interaktywny *
 8. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 9. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. - druk interaktywny *
 10. DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Załączniki:

 1. DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych - formularz obowiązujący od 1 stycznia 2020 r.
 2. DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych - formularz obowiązujący do 1 stycznia 2020 r.
  Powyższe załączniki należy dołączyć do deklaracji w  przypadku, gdy deklaracja dotyczy więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej oraz w przypadku nieruchomości wielolokalowych.
 3. DW-1 Dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Powyższy załącznik należy dołączyć do deklaracji w  przypadku złożenia  jednej deklaracji łącznie przez wszystkich współwłaścicieli.
 4. DOO-1 - Dane dotyczące odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych
  Do złożenia tego załącznika wraz z deklaracją zobowiązani są właściciele nieruchomości jednorodzinnych. Przedmiotowy załącznik przekazywany jest Wydziałowi Usług Komunalnych UM w Gliwicach, w celu tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych.
 5. Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   

* W celu uniknięcia problemów technicznych oraz wykorzystania pełnej funkcjonalności formularza konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader 11.0 lub nowszego (najnowsza wersja do pobrania znajduje się na stronie WWW: http://get.adobe.com/reader/).
 


Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Numer karty

PO.2/DP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-09 11:37:35
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-09 11:37:35
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Aktualizacja kartyAnna Imbiorska25-01-2024 10:31:36
2Aktualizacja karty rok 2023Anna Imbiorska03-01-2024 13:06:43
3Aktualizacja druków za 2019Anna Imbiorska05-04-2023 10:13:49
4Aktualizacja druków na 2020Anna Imbiorska05-04-2023 08:39:59
5aktualizacja formularzy na 2021Anna Imbiorska05-04-2023 08:24:08
6Aktualizacja druków na 2020Anna Imbiorska05-04-2023 08:17:56
7aktualizacja druków na 2022Anna Imbiorska28-03-2023 14:12:36
8aktualizacja formularzy na 2021Anna Imbiorska14-02-2023 11:20:59
9aktualizacja druków na 2022Anna Imbiorska07-02-2023 08:58:51
10Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz09-09-2020 11:37:35